Visiting Scholars

Current Visiting Scholars

Jian Ye

Southwest Jiaotong University

Qianting Zhu

China Petrolum University

Xiang Zhao

Wuhan University

Kaili Dou

Wuhan University

Xiaoya Ma

Wuhan University

 

Past Visiting Scholars

Jian Gong (China University of Geosciences, Wuhan)

Yu He (Three Gorge University, China)

Jiqiang Niu (Xinyang Normal University, China)

Feng Xu (Xinyang Normal University, China)

Junmei Zang (South China University of Technology, China)

Zhi Zhang (China University of Geosciences, Wuhan)

Zuo Zhang (Hubei University)

Jun Zhang (Wuhan University)

Xinqi Zheng (China University of Geosciences, Beijing)

Jun Zhu (Southwest Jiaotong University, China)

Shenghua Liu (Wuhan University)

Dianfeng Liu (Wuhan University)